Het is tijd voor verandering. Wonen moet anders. Stichting COMPLEKS is een bewonersinitiatief en expert op het gebied van gemengd wonen. Wij willen verandering aanjagen in de woonsector middels advies, sociale projectontwikkeling en de vertegenwoordiging van de stem van onze generatie.

Wat is gemengd wonen?

Gemengd wonen is een woonvorm waarin bewoners de bewuste keuze maken om gemixt samen te wonen met kwetsbare doelgroepen zoals ex-dak- en thuislozen, statushouders, ouderen of anderen die vanuit een zorginstelling zelfstandig willen wonen. Zelfstandig, maar niet in anonimiteit.

 Om in een gemengd wonen project een community gevoel te laten ontstaan zijn volgens ons een aantal punten belangrijk.


Betrokkenheid bij het ontwerpproces 
Door toekomstige bewoners, mensen en initiatieven uit de buurt en stakeholders te betrekken bij het ontwerpproces creër je meer eigenaarschap.


Zelfstandige woningen en gezamenlijke ruimtes
Naast de zelfstandige woning zijn er gedeelde ruimtes binnen en buiten, waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. Zo ontstaat er ruimte voor ontmoeting en het organiseren van activiteiten voor bewoners onderling en de buurt.


Verschillende soorten woningen
In goede balans wonen er reguliere huurders in sociale- en middenhuurwoningen samen met kwetsbare doelgroepen. Denk daarbij aan mensen die willen reïntegreren vanuit een zorginstantie, ex-dak- en thuislozen, ouderen of statushouders.

 

 

Missie en visie

Het realiseren van gemengde woonprojecten en sociaal en duurzaam samenleven als maatschappelijke norm.

 

Wij geloven dat het wonen in een betrokken leefomgeving een antwoord kan bieden op maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, polarisatie, duurzaamheid, mentale gezondheid en betaalbaar wonen.


Dat willen wij doen door meer gemengd wonen projecten te realiseren. Deze projecten bestaan uit betaalbare, zelfstandige woningen waar gemeenschappelijke ruimtes de woningen en bewoners met elkaar verbinden. Daarin vinden wij het belangrijk om ruimte te creëren voor ontmoetingsplekken en gedeelde ruimtes die bewoners in samenspraak kunnen inrichten. De communities binnen de gemengd wonen projecten worden gevormd door een mix van middenhuurders, sociale huurders en kwetsbare doelgroepen. 

 

Daarnaast willen wij door het delen van onze kennis en ervaringsdeskundigheid op de gebieden duurzaamheid, sociale problematiek en wonen verandering aanjagen in de woonsector.

 

Wie zijn we?

Het team van Stichting COMPLEKS is gegroeid vanuit bewonersinitiatief. Door onze ervaring als betrokken bewoners van een sociaal woonproject, ontwikkelden wij onze visie.

 

Hoe begin je een community, nog voor dat de community compleet is? Als eerste bewoners van het sociale woonproject Place2BU in Utrecht weten wij daar alles van. Deze community, onder andere gevormd door gedeelde leefruimtes, is voor ons leidraad geweest om onze stichting op te zetten.

 

Door onze interesse in sociale woonprojecten, kwamen wij snel tot de realisatie dat deze woonvormen niet de norm zijn. In de zoektocht naar een vergelijkbaar project (wat er niet of weinig is), besloten wij onze handen uit de mouwen te steken en het zelf te doen.

 

Op deze manier willen wij onze positieve ervaringen en de leermomenten delen met anderen. Anderen die op zoek zijn naar een woonomgeving die meer biedt dan vier muren en een dak, maar die vastzitten tussen wal en schip in de wirwar van de woningmarkt.

 

 

Het team

 

T E S S A

Algemeen Directeur
Conceptontwikkelaar

 

T H E R E S A

Technisch Directeur
Strategisch Adviseur

 

C U N O

Communitybuilder
Duurzaamheidsexpert

 

A M R E S H

Relatiemanager
Spoken-word artist