Case Studies

Op deze pagina vind je de case studies die wij hebben gedaan in samenwerking met onze partners. Deze case studies zijn ontwerpen die onderzoeken op welke manier ons concept tot leven zouden kunnen komen.

Compleks x Time To Access: Rhonedreef 40
Compleks x Bruno Slagboom:
het dak op!
 
 

 

 

RHONEDREEF

 

In Utrecht Overvecht staat een klein stukje grond. Een plek waar de buurt samenkomt, maar waar ook ruimte is voor vernieuwing. Met deze case study laten wij zien dat deze plek haar functie als hart van de wijk kan behouden en zelfs groeien. Ruimte voor het individu en voor de community.

 

 

In samenwerking met architectenbureau Time To Access is dit de eerste case study waarmee wij laten zien dat het concept een waardevolle toevoeging is. Het maken van een inclusief, duurzaam en betaalbaar gemengd wonen concept is een uitdaging. De focus ligt op het creëren van een flexbel en adaptief ontwerp waarbij het principe ‘commoning’ een fundamentele rol speelt.

 

Gemeenschappelijke ruimtes
Deze ruimtes worden vormgegeven door een maatschappelijke plint, gemeenschappelijke ruimtes per cluster en een collectieve tuin. De ruimtelijke indeling leidt bewoners bewust langs ruimtes voordat zij bij hun eigen woning aankomen. Zo wordt sociale ontmoeting laagdrempelig en vanzelfsprekend

 

 

Unieke mix van doelgroepen
De stichting stimuleert dubbelgemengd wonen: een focus op de doelgroepen ‘starters in sociale huur en middenhuur woningen’ en ‘kwetsbare doelgroepen.’ Deze groepen vormen elk uit hun eigen achtergrond een gemeenschap die elkaar op verschillende manieren kan ondersteunen en stimuleren. De uitval van bewoners uit een kwetsbare doelgroep neemt daardoor sterk af.

 

Verhouding en grootte

Volgens de theorie van Dunbar, een Britse antropoloog, heeft een mens gemiddeld 100 contacten naast (beste) vrienden. Op basis daarvan ligt het aantal appartementen binnen een gemengd wonen project idealiter tussen de 30 - 100 woningen. Deze zijn opgedeeld in clusters van 10-15 woningen. Door te werken met clusters wordt sociaal contact tussen buren bevorderd, omdat het binnen klein cluster laagdrempeliger is contact aan te gaan. Buren ‘verdwijnen’ minder gemakkelijk in een kleinere groep, en het blijft overzichtelijk. Met deze aantallen zijn alle medebewoners bekende gezichten en kan er gedeelde verantwoordelijkheid ontstaan.

 

 

 

Meer weten?