Privacyverklaring

Contactgegevens

https://www.compleks.nl

info@compleks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting COMPLEKS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting COMPLEKS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting COMPLEKS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor het doel om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren bewaren we uw gegevens maximaal 3 jaar na de laatste verstrekking van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting COMPLEKS verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor bovengenoemde doeleindes of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting COMPLEKS gebruikt alleen technische en functionele cookies, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting COMPLEKS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een e-mail naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons via info@compleks.nl.

Stichting COMPLEKS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting COMPLEKS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@compleks.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting COMPLEKS neemt geen automatische besluiten op basis van geautomatiseerde dataverwerkingen.