Er gebeurt veel op de woningmarkt. Daarmee dus ook bij Compleks. Op deze pagina delen wij nieuws en publicaties, maar ook artikelen, opiniestukken en columns die onze visie vertalen.

Verkiezingen: weinig visie op de toekomst van wonen

11-03-2021
De verkiezingscampagnes woeden online en in de media. We voelen crises die de pandemie overstijgen. Waar kunnen we straks wonen? Hoe worden de lasten van de pandemiebestrijding verdeeld? Hoe gaan we klimaatproblematiek aanpakken? [...]